2020-02-16 19:02  -  Mateusz

Klimontowianka otwiera sekcję kolarstwa

Klimontowianka otwiera sekcję kolarstwa

Zarząd Klimontowianki zdecydował się na otwarcie przy klubie kilku nowych sekcji. Jedną z nich będzie kolarstwo.

Klub wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych rowerów kolażowych przy czym da kolejne możliwości spędzania wolnego czasu młodzieży a także wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminny Klimontów. 

Wkrótce na Naszej stronie więcej informacji dotyczących funkcjonowaniu w/w sekcji.